Kurumsal

Hakkımızda

Mahal; insan, yapı ve yapılı çevre arasındaki ilişkinin tasarlanması yoluyla bireyin kent yaşamına dahil edilmesi ve bu yaşamdan keyif almasını sağlamayı hedefleyen, ikiz kardeş olan Yüksek Mimar Mehmet Ali Orhan ve İç Mimar Halit Orhan tarafından 2019 yılında kurulmuş ödüllü bir mimarlık ofisidir. Bu tip bir yaklaşım kaçınılmaz olarak mimari tasarım ölçeğinin genişlemesini ve alışıldık parsel ölçeğindeki yaklaşımlar yerine yapının ve bileşenlerinin bağlam ve insanla kurduğu ilişkiye dair tasarım kararlarının verilmesini gerektirir. Mahal Mimarlık tasarımlarında problem alanında yapı, açık alan ve yapılı çevreyi eşit önemde bir tasarım parametresi ve amacı olarak kabul eder ve bu alanlar ile kentli bireyin kuracağı ilişkiyi tasarlamaya odaklanır.

Mahal, mimari tasarım, iç mimari tasarım, peyzaj tasarım, kentsel tasarım ve çevre düzenleme, mobilya ve stand tasarım, uygulama kontrolörlüğü ve yönetimi, proje yönetimi ve danışmanlık dallarında çalışmakta; İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurtdışında projeler üretmektedir.

Mahal Mimarlık, mimarlık, iç mimarlık ve şantiye yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir tasarım ofisidir. Amacımız sadece yaratıcı ve özgün bir mimari değer yaratmak değil; aynı zamanda işverenin yatırım ekonomisinin, tasarımın getirdiği katma değer ile artarak karşılık bulmasını sağlamaktır.

Mimari proje, kentsel tasarım ve iç mekân tasarımları günümüz devirgen koşulları ve konjonktürü içerisinde mimarlık pratiğinin gerektirdiği araştırma da sürece dahil edilerek şekillendirilir. Araştırmalarından elde edilen bilgi birikim ve geçmiş proje süreçlerinden elde edilen deneyim proje tasarım sürecine yansıtılarak, yenilikçi ve optimize edilmiş tasarımlar, farklı disiplinlerden uzman bir ekip çalışması ile ortaya konur.

Mimarlık pratiği, sabır ve zaman gerektiren bir disiplindir. Tasarım sürecinde günümüz mimarisi, şehirciliği, kültürel dönüşümler, teknolojik inovasyonlar, tüketici alışkanlıkları incelenir. Proje, farklı disiplinler ile koordineli bir şekilde her detayda inceltilerek sonuç ürünün en iyi kaliteye ulaşması hedeflenir.

Kurulduğu günden bugüne kamu yapıları, kültürel yapılar, eğitim yapıları, konut projeleri, spor tesisleri, kentsel tasarım ve master plan projeleri gibi çeşitli ölçek ve büyüklükte tasarımlar ortaya koyan Mahal Mimarlık, projelerini araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile olgunlaştırır.

Son ürün kadar süreci de tasarlamaya odaklanan bir ofis olarak, Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen Ağaoğlu Maslak 1453, Hotel Anatolia, Kiptaş Silivri Ortaokulu gibi projelerde farklı görevler üstlenmiş, Airbnb, İsper, Ayhas Group gibi önemli markaların tercihi olmuştur. 

‘’Every great architect is – necessarily – a great poet. He must be a great original interpreter of his time, his day, his age’’ Frank Lloyd Wright

mahal mimarlık

Ekibimiz

Mehmet Ali Orhan
Mehmet Ali Orhan
Yüksek Mimar | Kurucu Ortak
Halit Orhan
Halit Orhan
İç Mimar | Kurucu Ortak
Melisa Aslanağa
Melisa Aslanağa
İç Mimar
Beşir Çeçen
Beşir Çeçen
İnşaat Mühendisi
Muhammed Derse
Muhammed Derse
İnşaat Teknikeri
Volkan Kalyoncu
Volkan Kalyoncu
Peyzaj Mimarı
Emre Elmas
Emre Elmas
Şehir Plancısı