Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama

Mahal Mimarlık'ın tasarım aşamasındaki vizyonu; mükemmel tasarım ile en yeni teknoloji ve yöntemlerin aynı anda uygulanabildiği binalar tasarlamaktır. Doğru belirlenmiş mekân sorunlarına, doğru çözümler üreterek yüksek performanslı mekânlar elde etmek ise temel amaçtır.

Her projenin farklı bir kimliği vardır. Bu nedenle her proje farklı bir tasarım yaklaşımı gerektirir. Bu bakış açısıyla ekibimiz, mimarlık alanında gelişen dünyanın dinamik yapısına uygun ve yeniliklere açık, mekânların ve yapıların farkını ortaya koyan konseptler doğrultusunda tasarım çözümlerine ulaşmaktadır.

Tasarım sürecinde analiz, projenin ilk adımıdır. Tasarlanacak mekânların ihtiyaçlar doğrultusunda arazi ve çevre şartları ile uyumu yorumlanıp, belirlenen hedefe uygunluğu araştırılır. Yaratıcılık ve estetik kurallarla beslenen biçim fonksiyon ilişkisi ile tasarımın konseptini oluşturup, malzeme, doku ve renk seçimleri ile projeye kimliği kazandırılır.

Projeler tasarlanırken; araziye ilişkin analizlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, (güneş, rüzgar, toprak vb.) kaynak kullanımının azaltılması, enerji etkin tasarım, çevre ve doğal ortamın korunması ve iyileştirilmesi, uygun iç iklimsel ve akustik koşullarla insan sağlığının ve konforun en üst düzeyde tutulması, yerin sosyo-kültürel durumunun gözetilmesi ve ulaşım imkanlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin tasarımından teslimine kadar geçen tüm aşamalarda, işverenlerin fikir ve ihtiyaçlarını ön planda tutmak ve tüm aşamalardaki hizmetler, mükemmel ve sürdürülebilir tasarımla, etkin ve en son teknolojiyi barındıran yapım süreciyle, doğru süre ve maliyetle yönetilmektedir. 

Uygulama projesi aşamasında tasarımı tamamlanmış, tüm onayları alınmış, teknik olarak avan proje tarifine uygun, her türlü mühendislik, malzeme teknolojisi, uygulanabilirlik ve yapılabilirliği sağlayabilecek tüm mimari plan, kesit, görünüş, sistem detayları ve gerekli diğer tüm detayları içeren projenin oluşturulmasıdır. Islak hacim (mekân) ve tüm dekorasyon alanlarının projeleri hazırlanarak tam set halinde sunulur. Yapı bileşeni ve kullanılacak tüm malzeme, renk, doku seçimleri de projelerle paralel olarak yapılır. Malzemelere ait numuneler bu aşamada onaylanır. Mühendislik projeleri mimari projeler üzerinde süperpoze edilerek uygulama projesine aplike edilir.

Proje kapsamı aşağıdaki başlıklara göre hazırlanır.

 • Vaziyet Planı
 • Yerleşim Planı
 • Uygulama Planları (Tefriş ve Ölçülü Planlar)
 • Döşeme Planları
 • Asma Tavan Planları
 • Duvar Planları
 • Kesitler
 • Görünüşler
 • Mahal Listesi
 • Sistem Detayları
 • İç ve Dış Tüm Cephe ve Kapı Detayları
 • Islak Hacim Detayları
 • Merdiven Detayları
 • Asansör Detayları
 • Döşeme, Duvar Detayları, Ara Bölücü Detaylar
 • Tüm Dekorasyon ve Özel Üretim Mobilya Detayları
 • Tüm Malzeme Seçimleri ve Numune Sunumları
 • Dizayn Raporları

Mimari Tasarım ve Proje

Projenin en başarılı şekilde hayata geçmesi için gereken uygulama projeleri disiplinler arası paylaşımla ve titizlikle hazırlanır. İhtiyaçlarınıza göre hazırlanabilecek mimari tasarım hizmetlerimiz;

Konsept Tasarım

Proje isteklerinizi iyi analiz edip, mimariye uygun renk, doku ve formlardaki analizlerini 2D çizim ve 3D görselleştirme hizmeti olarak sunuyoruz.

İç Mimari Tasarım

Konsept tasarımına karar verilen mekânların uygun renk, doku ve formlardaki çizgilerimizi, projede yer alan mekânlara göre her mekân için 3D görselleştirme hizmeti olarak sunuyoruz.

Dış Cephe Tasarımı

Projesi olan ya da olmayan, karkas yapı olarak tamamlanmış ya da tamamlanmamış yapılar için alternatifli dış cephe çalışmalarımızı, 3D görselleştirme hizmeti olarak sunuyoruz.

Çevre ve Peyzaj Tasarımı

Mimariye uygun dış mekan tasarımını, çevresel veriler ve peyzaj mimarlığı ile birlikte tasarlayarak sunuyoruz.

Mimari Proje Hizmeti

Mimari konsept tasarımına uygun olarak mimari uygulama projeleri hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre hazırlanabilecek proje ana başlıklarımız;

 • Avan Proje
 • Kesin Proje
 • Uygulama Projeleri
 • As-Built Projeler
 • Ruhsat Projesi
 • Yangın Projeleri

Konsept Tasarım

Proje alanı ve yakın çevresinin tüm verilerinin temini ardından verilerin bir de yerinde tespiti yapılır. Ait olduğu coğrafya, ülke, kültürel birikimler ve kullanım alışkanlıkları kritik edilir. Projeye ait ihtiyaç programı oluşturulur ve projenin istenildiği alanla diyagramı yapılarak fonksiyon lekeleri hazırlanır. Tüm bu verilerin analizinden sonra sırası ile aşağıdaki süreçle ölçekli cad planlar, 3D görseller ve projenin çalışma sürecini özetleyen grafik anlatımlar ile mimari konsept proje hazırlanır.

Ardından CNC routing, lazer kesim ve 3D Printer gibi teknikler kullanarak modelin maketi hazırlanır. Müşteri isteğine göre ek olarak animasyon ve 3D VR sanal gözlükle izlenebilecek görseller de hazırlanarak interaktif sunum yapabilme imkanı sağlanır.

 • Plan Optimizasyon
 • Fonksiyonel Bütünlük
 • 3. Boyut Kütle Algısı
 • Vaziyet Planı
 • Otopark ve Rekreasyon Alanları
 • Cephe Çalışmaları
 • Farklılaşma Kriterleri
 • Proje Senaryosu

3D Görselleştirme

Bilgisayar teknolojisinin gelişimi henüz yaratım aşamasında olan bir projenin bittikten sonraki halini gerçeğe en yakın haliyle görebilme imkanı sağlamaktadır. Ekibimiz tarafından üstlenilen projelerin; iç mimari tasarımlarında ve endüstriyel ürün tasarımlarında en etkili sunum yollarından biri olan 3D çizim ve modellemeler tarafımızca yapılmaktadır.

Tüm aşamaları ile tasarımı tamamlanan bir mekânın, uygulama sonrasında ortaya çıkacak işin görülmesi açısından, 3Ds Max, CD4 ve SketchUp programlarında konsepti oluşturulan proje için V-Ray, Lumion, Twinmotion gibi render programları ile görselleştirme yapılır. Dijital ortamda hazırlanan bu 3D sunum görselleri; proje sahiplerine projenin tasarımını yüksek görüntü kalitesiyle, gerçeğe en yakın haliyle görme ve daha net öngörü sahibi olma imkanı sağlamaktadır. Olası revizeler de uygulama başlamadan bu aşamada yapılır. Böylelikle iş sürecinde oluşabilecek maddi kayıpların ve zaman kaybının da büyük ölçüde önlenmesi sağlanır.

Mimari Uygulama

Uygulama aşamasında mükemmel tasarımı, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakları en yeni teknoloji modelleriyle paralel yürüterek inşa etmek hedeflenmektedir.

Avan-konsept proje ve renovasyon projeleri dahil olmak üzere projelerin tüm mimari; mekanik, elektrik ve inşai tasarım kriterleri ile bütünleşerek inşaat aşamasındaki sistem detay çözümleri, nokta detay çözümleri, metrah-keşif çalışması, hakediş hazırlaması, işletme bakım maliyetlerinin ortaya çıkartılması konularındaki yaklaşımlar bir araya getirilmektedir.

Dünyadaki yeni model mimari ve mühendislik sistemleri ile tasarım ve uygulamalardaki yeni teknikler kullanılarak, son teknolojilerin projelere entegre etmesi sağlanmaktadır. Süreç ve bütçe odaklı yaklaşım nedeniyle işverenler nezdinde % 100 müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.